Adatvédelmi tájékoztató

A Larix Bt. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelő

Az adatkezelő a Larix Bt. (székhely: 3433 Nyékládháza, Ady Endre u. 47.; Cégjegyzékszám: 0506001035; Statsiztikai számjel: 21229130-4776-212-05; Adószám: 21229130-2-05)

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Larix Bt. (3433, Nyékládháza, Ady Endre u. 47.) továbbiakban Larix Faiskola  által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és az adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Larix Faiskola, mint adatkezelő magára nézve kötelezően elismer.

1.2 A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Larix Faiskola által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.3 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit - önállóan vagy másokkal együtt - meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:
Larix Bt. (3433, Nyékládháza, Ady Endre u. 47. ; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 0506001035; Statisztikai számjel: 21229130-4776-212-05; Adószám: 21229130-2-05 a továbbiakban: "Adatkezelő")

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Adatkezelő kiskereskedelmi tevékenységet végez.

2.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó - közvetett vagy közvetlen módon - azonosíthatóvá válik.

2.5 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. 

2.6 Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok: https://larixfaiskola.cms.webnode.hu és a honlapokhoz tartozó social media felület, továbbiakban Facebook.

2.7 Szolgáltatás(ok): Az Adatkezelő által megjelenített álláshirdetések, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon, Facebook-on.

2.8 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.9 Munkavállaló az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

2.10 Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik.

2.11 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

2.12 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13 Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.14 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

2.15 Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

2.16 Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

2.17 Rendszer: az Adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

2.18 Hűségkártya: kedvezményre jogosító kártya vásárlási adatok rögzítésére nem alkalmas. Amire alkalmas: név, e-mail cím, születési dátum, város. A kártya az árudában személyesen igényelhető, a megadott feltételek szerint, vagy a weboldalon keresztül. Az igénylés és használat feltételeit a Hűségprogram szabályzatában olvasható.

2.19 Érintett: az érintett fogalmát az Info tv. 3 § 1. pontja meghatározza, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

A Larix Bt. számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a birtokába került személyes adatok védelme.

III. A honlap látogatói

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a https://larixfaiskola.cms.webnode.hu/ (továbbiakban: honlap) látogatóit, hogy a honlaptájékoztatásra, saját tevékenységének és árukészletének megismertetésére, népszerűsítésére szolgál, valamint a magasabb ügyféligény kielégítése érdekében cookiekat használ. 

Részletesebben a sütikről (cookiek)

Ha a Felhasználó a honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti cookiek segítségével a Felhasználó IP címét, látogatás gyakoriságát, szokásokat, egyéb kinyerhető adatokat.

IV. E-mail-t küldők

Az adatkezelő részére az info@larixfaiskola.hu és a larixbolt@gmail.com email címekre önként küldött levél segítségével nem azonosítjuk be érdeklődőinket. Ezen az e-mail-ek megválaszolás után 30 nap múlva töröljük azokat. Nem tartunk meg belőle semmilyen kinyerhető adatot: IP cím, név, lakcím, egyéb közölt adat, amelyről bárki azokat, beazonosítható lenne.

Azon e-mail-ek, melyeket a hűségprogramunk megvalósítása érdekében a részünkre küldenek a felhasználók a honlap segítségével az info@larixfaiskola.hu e-mail címre, azok tárolásra kerülnek. Beazonosítható: IP cím, név, születési dátum, város, e-mail cím alapján.

A hozzánk állásra jelentkezők által küldött önéletrajzokat maximum 3 hónapig őrizzük meg, töröljük azokat, ha nem kerül sor munkaviszony létesítésére. A munkaviszony létesítése esetén az adatokat a könyvelő cég részére továbbítjuk feldolgozásra, mely jogszabályon alapul, ezzel teljesítve a jogszabályok által előírt kötelezettségeinket a hatóságok felé, valamint későbbi bérszámfejtés céljából betartva az adatkezelés szabályait.

V. Larix Faiskola Facebook oldalt kedvelők

A közösségi oldalon való megjelenésünkkel termékeinket akarjuk megismertetni, reklámozni a Larix Faiskola nevű Facebook oldal kedvelőivel. Az oldalhoz történő csatlakozás, kedvelés, önkéntes alapú. Kedvelőink és nem kedvelőink által közölt adatokat, (demográfiai adatok, pszichológia ismérvek) felhasználjuk annak érdekében, hogy személyre szabottabb hirdetéstartalmakkal találkozzanak.

Kedvelőink önkéntesen csatlakoznak oldalunkhoz, osztják meg oldalunkat ismerőseik között. Addig tartoznak kedvelői körünkbe, amíg maguk szeretnének. Az oldal elhagyása (nem követése) saját döntés alapján bármikor megtehető.

Facebook-on lebonyolított nyereményjátékok-GDPR

VI. A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti interakció létrejöttéhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (weboldal rendszer)
  • Google Analytics (weboldal statisztika)

VII. Az Adatkezelés célja, jogalapja

7.1 Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja:

a) Online tartalomszolgáltatás
b) A Larix Faiskola üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás
c) A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
d) A Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása
e) Személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés
f) A Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele
g) Egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése
h) Statisztikák, elemzések készítése
i) Közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
j) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása
k) Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és jelentések küldése
l) Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása
m) Az informatikai rendszer technikai fejlesztése
n) A Felhasználók jogainak védelme
o) Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
p) Az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése

A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Larix Faiskola felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a honlapon/Facebookon célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

Nyékládháza, 2020. február 17.

Kiss Antal
Ügyvezető